Zawartość mapy:

Zmień na język: PL EN
Rozmiar tekstu A A- A+
WAI
zamknij

Filtrowanie

Wprowadź parametry filtrowania i naciśnij"Filtruj"
Aby usunąć ograniczenie, naciśnij "Reset"

m2

Wprowadź parametry filtrowania i naciśnij"Filtruj"
Aby usunąć ograniczenie, naciśnij "Reset"

ha

Wprowadź parametry filtrowania i naciśnij"Filtruj"
Aby usunąć ograniczenie, naciśnij "Reset"

m2

Wprowadź parametry filtrowania i naciśnij"Filtruj"
Aby usunąć ograniczenie, naciśnij "Reset"

m2

kg/m2

m

O portalu

[x] zamknij

Inwestuj na Dolnym Śląsku jest portalem służącym promocji inwestycyjnej regionu w kraju i za granicą. Jego właścicielem jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Realizacja projektu dolnośląskiego portalu inwestycyjnego została powierzona Centrum Obsługi Inwestora będącego częścią Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Centrum Obsługi Inwestora zajmuje się także aktualizacją i obsługą portalu. Funkcjonuje on w oparciu o mapy dolnośląskiego geoportalu prowadzonego przez Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Inwestuj na Dolnym Śląsku jest platformą, która łączy Jednostki Samorządu Terytorialnego, instytucje publiczne i podmioty prywatne, w staraniach o pozyskiwanie inwestorów do naszego regionu.

Jak korzystać ?

[x] zamknij

Inwestuj na Dolnym Śląsku jest portalem przedstawiającym aktualną bazę ofert inwestycyjnych na terenie województwa. Zbudowanie satysfakcjonującego narzędzia do wyszukiwania ofert, wymagało wykorzystania rożnych map przedstawiających teren województwa z odmienną dokładnością. Zapoznanie się z krótkim opisem funkcjonowania serwisu i charakterystyką poszczególnych map, pomoże Państwu w sprawnym wyszukiwaniu obiektów inwestycyjnych.

1. Z jakiej przeglądarki i z jakiego trybu ekranu należy korzystać przeglądając portal?
2. Z jakich map korzysta portal i dlaczego kiedy zmieniam skalę, zmienia się także rodzaj mapy?
3. Jak sprawić, żeby na mapie wyświetlały się jedynie obiekty określonej kategorii (działki, biura lub hale)?
4. Jak znaleźć obiekt inwestycyjny spełniający określone kryteria?
5. Jak zmierzyć obręb lub powierzchnię terenu?
6. Czy mogę ściągnąć na swój komputer dane dotyczące obiektu inwestycyjnego?
7. Czy dane przedstawione na stronie są aktualne i pełne?
8. Z kim mam się skontaktować, jeżeli ‘osoba do kontaktu’ nie odbiera telefonu ani nie odpisuje na maile?
9. Co zrobić, kiedy jestem zainteresowany ofertą, ale potrzebuję dodatkowych informacji społeczno-gospodarczych?

1. Z jakiej przeglądarki i z jakiego trybu ekranu należy korzystać przeglądając portal?
Portal najlepiej przeglądać w trybie pełnoekranowym (tryb pełnoekranowy włącza się i wyłącza wciskając skrót klawiszowy F11) korzystając z przeglądarki Google Chrome lub Internet Explorer 8 (i z nowszych wersji).

2. Z jakich map korzysta portal i dlaczego kiedy zmieniam skalę, zmienia się także rodzaj mapy?
W skali 1:2000000 - 1:100000 korzystają Państwo z Google Street Map, na której wyraźnie widać granice państw, system komunikacji drogowej, miasta i rzeki. Mapa pozwala zmierzyć odległości między miastami, odległości między oferowanymi obiektami, a ważnymi szlakami komunikacyjnymi oraz odległości od obiektów do granicy państwa. Z łatwością mogą Państwo zobaczyć wszystkie miejsca, gdzie w województwie oferowane są obiekty inwestycyjne. Są one oznaczone tak zwanymi szpilkami (czarnymi elementami w kształcie odwróconej łezki). Można włączyć podgląd danego obiektu klikając jednokrotnie w szpilkę. Kliknięcie dwukrotne spowoduje zmniejszenie skali i przybliżenie mapy.

W skali 1:100000 – 1:50000 korzystają Państwo z mapy VMAP. Istnieje także możliwość przełączenia się na Google Street Map. VMAP pokazuje granice województwa, granice powiatów oraz granice miast i gmin. Przedstawia także szczegóły ważne dla inwestorów: oczyszczalnie ścieków, stacje, bocznice i linie kolejowe, budynki przemysłowe, lotniska, parkingi, transformatory elektryczne, magazyny i inne. Od poziomu mapy 1:100000 aż do poziomu 1:5000 mogą Państwo także korzystać z następujących narzędzi umieszczonych w szarym w panelu po prawej stronie:

- Strefy ekonomiczne – narzędzie pokazuje tereny objęte specjalną strefą ekonomiczną, gdzie działalność gospodarczą można prowadzić na warunkach preferencyjnych.
- Zgody rolne – narzędzie pokazuje grunty wyłączone z użytkowania na mocy decyzji oraz grunty przeznaczone na cele nierolnicze.
- Ortofotomapa - mapa zbudowana w oparciu o przetworzone zdjęcia lotnicze.

W skali 1:25000 - 1:5000 korzystają Państwo z mapy BDOT. Istnieje także możliwość przełączenia się na Google Street Map. Mapa BDOT w skali 1:5000 precyzyjnie przedstawia specyfikę określonego terenu. Dostrzegają Państwo rozmieszczenie poszczególnych budynków i ich charakterystykę – budynki mieszkalne, biurowe, handlowo-usługowe, przemysłowe, gospodarcze i magazynowe. Oprócz szczegółów przedstawionych już na poziomie VMAP, widoczne są także linie elektroenergetyczne, drogi dojazdowe do terenu, drogi gruntowe, cieki wodne, tereny leśne, uprawy, czy grupy drzew. Dzięki mapie BDOT widzą Państwo gdzie i w jakim otoczeniu umiejscowiony jest teren inwestycyjny.

3. Jak sprawić, żeby na mapie wyświetlały się jedynie obiekty określonej kategorii (działki, biura lub hale)?

Domyślnie na mapie wyświetlają się szpilki wszystkich oferowanych obiektów (szpilki to czarne elementy w kształcie odwróconej łezki). Jeżeli chcą Państwo wyświetlić jedynie obiekty określonej kategorii (działki, biura lub hale), należy rozwinąć żółty panel znajdujący się po lewej stronie (panel jest oznaczony napisem ‘rozwiń listę inwestycji’) oraz wybrać interesującą Państwa kategorię. Po wybraniu danej kategorii, na mapie zostają tylko szpilki obiektów tej kategorii (tak więc działki, biura lub hale).

4. Jak znaleźć obiekt inwestycyjny spełniający określone kryteria?
W rozsuwanym czarno-żółtym panelu umieszczonym po lewej stronie, znajduje się lista wszystkich obiektów inwestycyjnych – działek, biur i hal. Obiekty ułożone są w kolejności alfabetycznej. Widoczna jest także informacja o powierzchni danego obiektu. Jeżeli szukają Państwo działki, biura lub hali o określonych parametrach, mogą Państwo skorzystać z narzędzia ‘Filtruj’ i wyszukać obiekty, które spełniają wybrane kryteria.

5. Jak zmierzyć obręb lub powierzchnię terenu?
Po prawej stronie znajdują się narzędzia pomiaru powierzchni i pomiaru długości. Należy włączyć określone narzędzie i dokonać pomiaru klikając na mapie.

6. Czy mogę ściągnąć na swój komputer dane dotyczące obiektu inwestycyjnego?
Tak, istnieje możliwość ściągnięcia pliku pdf zawierającego dane obiektu. Plik ściąga się klikając na ikonę dokumentu znajdującą się w rozsuwanym czarnym panelu umieszczonym po lewej stronie. Ikonka znajduje się pod zdjęciem obiektu.

7. Czy dane przedstawione na stronie są aktualne i pełne?
Dane obiektów inwestycyjnych są stale aktualizowane. Jednak to właściciele bądź zarządcy obiektów odpowiadają za dostarczaną jakość informacji. Jeżeli rodzą się u Państwa wątpliwości co do danych obiektu, należy skontaktować się z Centrum Obsługi Inwestora, tel.: 0048 71 34 34 234, 0048 71 34 34 236, email: coi@dawg.pl

8. Z kim mam się skontaktować, jeżeli ‘osoba do kontaktu’ nie odbiera telefonu ani nie odpisuje na maile?
Jeżeli dana osoba nie odbiera na telefony ani nie odpisuje na maile, należy zwrócić się do Centrum Obsługi Inwestora, tel.: 0048 71 34 34 234, 0048 71 34 34 236, email: coi@dawg.pl. Centrum pomoże Państwu skontaktować się z właścicielem obiektu, zarządcą, bądź pośrednikiem reprezentującym te osoby.

9. Co zrobić, kiedy jestem zainteresowany ofertą, ale potrzebuję dodatkowych informacji społeczno-gospodarczych?
Kompleksowe informacje społeczno-gospodarcze otrzymają Państwo w Centrum Obsługi Inwestora, tel.: 0048 71 34 34 234, 0048 71 34 34 236, email: coi@dawg.pl.

 

Kontakt

[x] zamknij

DAWG logo

Dolnośląśkie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej
ul. Kotlarska 42 (3 piętro)

50 - 151 Wrocław
www.dawg.pl

tel. 00 48 71 344 02 86  

fax. 00 48 71 344 02 85

Godziny otwarcia: 
poniedziałek - piątek 8:00-16:00

Mariusz Sinior

kerownik DCOIE

tel. +48 71 343 42 34

GSM. +48 608621200

mariusz.sinior@dawg.pl 

Marzena Szocińska

Koordynator 

tel. + 48 71 79 45 446

GSM + 48 882 139 868

marzena.szocinska@dawg.pl

Anna Bardakova

Koordynator

tel. +48 71 343 42 36

GSM. +48 784038009

anna.bardakova@dawg.pl